top of page

Detoxkurs

Välkommen du som känner dig redo att vända upp och ner på många av de föreställningar du haft, som vill släppa gamla roller och mönster och påbörja ett växande utanför ramarna. Kurserna är en terapeututbildning som ger dig många tekniker och verktyg för att kunna arbeta med Shamanska healingmetoder.
Det är också en resa du gör i dig själv och tillsammans med gruppen.
Teknikerna kan kombineras med annat terapeutiskt arbete eller som enda metod för att hjälpa människor att läka, både fysiskt och emotionellt. Vi kommer att lära oss under utbildningen att våra känslomönster manifesterar sig i vår fysiska kropp och inte sällan skapar obalanser. Teknikerna vi använder läker ut orsaken till lidandet och öppnar upp för möjligheten för oss att stå i vår kraft och leva i vår fulla potential. 

Maila Alva för att boka nästa utbildning

Vegetables%20and%20Herbs_edited.jpg
Skärmavbild 2021-04-08 kl. 08.41.45.png

En kurs i fyra riktningar

Kurs 1: 

Lär dig grunderna för Shamansk healing och tänkandet kring människan som en holisktisk varelse. Vi börjar träna på att känna skillnad på vår fysiska kropp och den ljuskropp som genomsyrar våra celler och omger den fysiska kroppen. 

 

Kurs 2: 

I Väst lär vi oss mer om medicinhjulet och tillämpar tekniker som avlägsnande av toxiska band, extraktion av störande energier och entiteter från oss själva och från våra klienter. Vi tränar på att läsa av en människa på olika nivåer. 

 

Kurs 3: 

Konsten av utföra en soulretrieval som är en shamansk teknik för att kalla hem saknade själsdelar eller delar av vår kraft som vi inte längre står i kontakt med. Vi bekantar oss med dödsriket och lär oss att samarbeta med olika kraftdjur.
Vi närmar oss växtriket och tittar på vilka växter som lämpar sig att använda i närande, renande och beskyddande syfte. Vi lär oss att tillverka vår egen medicin och preparat att använda för riter och ceremonier.
Eldceremoni för att släppa våra roller och komma ut med vår sanna identitet.
I norr fokuserar vi på själens medicin och på att bli medskapare av våra liv.

 

Kurs 4: 

Denna kurs handlar om vår kontakt med den totala energin och vi reser i de övre världarna. Vi lär oss om hur bergen förvarar kunskapen och vi jobbar med ljushealing och kristallenergi. Vi tränar på att påverka våra öden genom att fokusera på det som är möjligt istället för på det som är troligt.
Vi äger våra projektioner och hjälper oss själva och andra att se att upptäcka att vår reception av verkligheten är ett filter som vi när som helst kan förändra.
Vi lär oss att utföra dödsriter och medverka vid passager till andra sidan.
Meditation och kontemplation.
Integrering av kunskapen i våra liv och arbeten.

bottom of page