top of page

BEHANDLINGAR

Välkommen till oss på hälsorådgivning med naturläkare, terapeutiska kroppsbehandlingar, läkarkonsultation med specialistortoped, hypnosterapi eller shamansk healing. 

Vi jobbar funktionsmedicinskt och reder efter bästa förmåga ut grundorsaken till ditt symptom för att du snabbare ska komma i balans. I våra healingbehandlingar kan vi även behandla det elektromagnetiska fältet som omger oss för att öka det naturliga flödet av energi,  som i sin tur påskyndar kroppens läkning. 

Hypnos rök
Shaman objects
Huvudmassage
Hypnos

Hypnosterapi är en terapiform där djup avslappning/trans används för att lösa problem genom att effektivt nå grundorsaken till problemet.

Shaman

Välkommen till oss på en session som kommer hjälpa dig att släppa taget om toxiska mönster som tar din energi i anspråk och i längden skapar ohälsa.

Kropp

Vi erbjuder kroppsbehandlingar som omfattar flera olika metoder. Zonterapi, aromamassage och en omfattade hälsokonsultation. Detta för att på djupet lösa just dina problem. 

Ryggkonsultation

Ryggkonsultation med ryggkirurg Björn Branth. 

Distanshealing

Välkommen till oss på en session som kommer hjälpa dig att släppa taget om toxiska mönster som tar din energi i anspråk och i längden skapar ohälsa.

Frekvensterapi verktyg
Yogaställning
Zonterapi fötter
Frekvensterapi

Genom frekvensterapi har du möjlighet att mäta överskott av bakterier, virus, svamp och olika parasiter i kroppen.

På Distans

Hälsokonsultation med Lisa Kock på distans. 

Zonterapi

Vi erbjuder kroppsbehandlingar som omfattar flera olika metoder. Zonterapi, aromamassage och en omfattade hälsokonsultation. Detta för att på djupet lösa just dina problem. 

bottom of page