top of page
Color Stain

HYPNOSTERAPI

Hypnosterapi är en terapiform där djup avslappning/trans används för att lösa problem genom att effektivt nå grundorsaken till problemet. Under behandlingen bearbetas detta och klienten kan komma till insikt. Metoden kan användas vid beroendeproblematik, viktproblem, ångest, depressioner och för att bryta andra destruktiva mönster. De flesta sjukdomar kan påverkas genom hypnosterapi, ibland väldigt snabbt. Du har hela tiden full kontroll och medverkar till resultatet.

Pris för 90 minuter: 1 700 kronor
Terapeut: Björn Branth

DSC_4489_edited.png

REGRESSIONSHYPNOS

Klassisk hypnosterapi som även innefattar tillbakablick i tidigare liv och bearbetning av mönster som skapats långt tillbaka i tiden. Djup avslappning/trans används för att lösa problem som ligger i det undermedvetna. Här kan du finna svar på de mer djupgående existentiella frågorna, såsom din livsmening, och oönskade beteenden och upprepade känslor som ligger i vägen för ditt välmående. Du har hela tiden full kontroll och medverkar till resultatet.

Pris för 180 minuter: 2 700 kronor
Terapeut: Björn Branth

bottom of page