top of page

SHAMANBEHANDLING 

Vi jobbar med shamanska metoder med peruanskt ursprung. Vi är utbildade av och arbetar tillsammans med Four Winds Society och Alberto Villoldo. Hit till Ingarö kan du komma på en session som kan hjälpa dig att släppa taget om toxiska mönster som tar din energi i anspråk och i längden skapar ohälsa. I behandlingen fokuserar vi på de flödesstopp i den vitala livsenergin som hindrar dig från att verka i din fulla potential.

Vi avlägsnar tung energi och kan uppmärksamma dig på negativa band till situationer och människor som gör att du känner dig låst i ett visst känslomönster. Det händer att entiteter fäster vid energikroppen och skapar smärta, utmattning eller depression. Detta kan ofta påverkas med hjälp av dessa tekniker.

Pris för 90 minuter: 1 700 kronor

Terapeuter: Lisa Kock, Björn Branth

bottom of page