top of page

SHAMANUTBILDNING

Välkommen du som känner dig redo att vända upp och ner på många av de föreställningar du haft, som vill släppa gamla roller och mönster och påbörja ett växande utanför ramarna. Kurserna är en terapeututbildning som ger dig många tekniker och verktyg för att kunna arbeta med Shamanska healingmetoder på klienter, men det är också en resa du gör i dig själv och tillsammans med gruppen.

Teknikerna kan kombineras med annat terapeutiskt arbete eller som enda metod för att hjälpa människor att läka, både fysiskt och emotionellt. Vi kommer att lära oss under utbildningen att våra känslomönster manifesterar sig i vår fysiska kropp och inte sällan skapar obalanser. Teknikerna vi använder läker ut orsaken till lidandet och öppnar upp för möjligheten för oss att stå i vår kraft och leva i vår fulla potential.

 

Kurs 1 - Ormen: 21-24 Mars 2024 

Lär dig grunderna för Shamansk healing och tänkandet kring människan
som en holistisk varelse. Vi börjar träna på att känna skillnad på vår
fysiska kropp och den ljuskropp som genomsyrar våra celler och omger
den fysiska kroppen.

Vi bygger upp ett altare som också blir ett healingverktyg när vi
börjar lära oss tekniker som illuminationsprocessen som vi sedan kan
tillämpa på klienter. Den är ett sätt att frigöra ljuskroppen från
minnen och programmeringar som hindrar oss från att bli de människor
vi är ämnade att vara.

Vi lär oss att ge och ta emot skyddsband som gör det lättare att
separera vår egen energi från omvärldens, speciellt viktigt om vi
jobbar som terapeuter.

Genomgång av chakrasystemets principer och riter där starka, shamanska
arketyper planteras som frön i våra energicentra och blir till våra
följeslagare under resten av vår resa.I denna kurs lär vi oss också att ta hand om våra fysiska kroppar med
yoga och energigivande andningsövningar. Vi knyter an till jorden och
den feminina principen. Vi använder oss av tekniker för att ta oss
ifrån skadliga nivåer av stress där målet är ett tillstånd där vi kan
sluta läka och börja växa.Kurs 2 – Jaguaren: 2-5 Maj 2024 

I Väst lär vi oss mer om medicinhjulet och tillämpar tekniker som
avlägsnande av toxiska band, extraktion av störande energier och
entiteter från oss själva och från våra klienter. Vi tränar på att
läsa av en människa på olika nivåer;

- kroppen

- känslokroppen

- själsnivå

- energinivå

för att lättare förstå var symptom och känsloyttringar har sitt
ursprung och för att kunna bidra till att avhjälpa
ursprungsproblematiken.

Vi lär oss kalla in riktningar och öppna heliga rum för att jobba
tryggt och säkert under beskydd. Vi lär oss hålla vårt eget system
separat från andras och känna igen blockeringar i ljusfältet. Vi lär
oss konsten att spåra, att inte bara se världen som den är, utan som
den verkligen är.

Vi jobbar med familjerelationer och uppgörelser med våra förfäder för
att läka nedärvda trauman, både framåt och bakåt genom generationerna.

Vi arbetar med kraftstenar och fortsätter att bygga upp energi i våra verktyg.
Kurs 3 – Kolibrin: 27-30 Juni 2024 

Konsten av utföra en soulretrieval som är en shamansk teknik för att
kalla hem saknade själsdelar eller delar av vår kraft som vi inte
längre står i kontakt med. Vi bekantar oss med lower world och lär oss
att samarbeta med olika kraftdjur.

Vi närmar oss växtriket och tittar på vilka växter som lämpar sig att
använda i närande, renande och beskyddande syfte. Vi lär oss att
tillverka vår egen medicin och preparat att använda för riter och
ceremonier.

Eldceremoni för att släppa våra roller och komma ut med vår sanna identitet.

I Norr fokuserar vi på själens medicin och på att bli medskapare av våra liv.Kurs 4 – Örnen: 22-25 Augusti 2024 

Denna kurs handlar om vår kontakt med den totala energin. Vi reser i
de övre världarna och lär oss att assistera våra förfäder. Vi lär oss
om hur bergen förvarar kunskapen och vi jobbar med ljushealing och
kristallenergi. Vi tränar på att påverka våra öden genom att fokusera
på det som är möjligt istället för på det som är troligt.

Vi äger våra projektioner och hjälper oss själva och andra att se att
upptäcka att vår reception av verkligheten är ett filter som vi när
som helst kan förändra.

Vi lär oss att utföra dödsriter och medverka vid passager till andra
sidan och att hjälpa människor att komma till avslut vid livets olika
övergångsfaser.

Meditation och kontemplation.

Integrering av kunskapen i våra liv och arbeten.


 

 

Huvudlärare: Lisa Kock, utbildad och certifierad av Alberto Villoldo
genom Four Winds Soceity i Chile.

Lisa är också Fytoterapeut, Näringsterapeut, Medicinsk Yogaterapeut
och arbetar med många olika kroppsbalanserande tekniker.


Hjälplärare: Björn Branth, utbildad och certifierad av Four Winds.

Björn jobbar som ryggkirurg/specialistortoped men även med Shamanska
healingtekniker och som regressionshypnositör.

Tider: 9-18 Torsdag-Söndag 

 

 

 

 

 

Kostnad: 6600 kronor per block, kan betalas innan varje tillfälle. Kursmaterial ingår. 

Diplom utfärdas efter kursårets slut. 

Anmälan till lisa@ayni.se senast den 10/3-24. Anmälan är bindande och gäller för alla fyra stegen. 

 

 

bottom of page